หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   17 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างรั้วบริเวณอาคารศูนย์บริการชุมชนฯ   17 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารศูนย์บริการชุมชนฯ   17 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่องรายงานผลการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ครั้งที่ ๑ รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   10 พ.ค. 2561 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายฯ   7 พ.ค. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ฯ   22 ธ.ค. 2560 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายในเขตเทศบาลตำบลบางกระทุ่มอันต้องเสียภาษีป้ายฯ   22 ธ.ค. 2560 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง ให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ   22 ธ.ค. 2560 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง เชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560   20 ธ.ค. 2560 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560   20 ธ.ค. 2560 56
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๓๙-๑๑๐๐ โทรสาร : ๐-๕๕๓๙-๑๒๘๒
จำนวนผู้เข้าชม 1,892,302 เริ่มนับ 6 มี.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com