ศาลาไม้สัก วัดห้วยแก้ว
ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม หลังเก่า
  
 
 
 
 
  ชุมชนปลอดถังขยะท่านเห็นด้วยหรือไม่
  เห็นด้วยมากที่สุด
  เห็นด้วยมาก
  เห็นด้วยปานกลาง
  เห็นด้วยน้อย
  ไม่เห็นด้วย
 
เริ่มนับ วันที่ 6 มี.ค. 2555
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่องรายงานผลการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ [ 10 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายฯ [ 7 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 44 
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลบา [ 22 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 128 
 
อบต.ดินทอง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองไ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองไร่ (บริเวณ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลอ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอน [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองแสลงใหม่ ( [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านศาลเจ้า (สายบ้า [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านศาลเจ้า (สายบ้านนายสัมฤทธ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านโปร่งไผ่ (สายเลี [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประชุมประชาคมระดับตำบล [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านโปร่งไผ่ (สายเลียบคลองตะกร [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงพระ ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบา [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ชมพู โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
 
 
 
 
 

 
รับฟังความคิดเห็นชาวบางกระทุ่มครับ (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 1016  ตอบ 0  
รับทำป้ายเทศบาลทุกชนิดครับ แก้ไข และปรับปรุงครับ 086-6431166 (3 มี.ค. 2561)    อ่าน 181  ตอบ 0  
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 197  ตอบ 0  
 
สถ.จ.พิษณุโลก ยเจ้าพนักงานธูรการ (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 224  ตอบ 1
อบต.บ่อทอง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 155  ตอบ 23
สถ.จ.พิษณุโลก มีเทศบาลใดรับโอน/ย้าย หรือมีกรอบตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรบ้างค่ะ? (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก คำถาม ปัญหาการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการพัสดุอยากโอนย้าย (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 108  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชี และตรวจสอบภายใน (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.วังพิกุล อบต.วังพิกุล (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่าโพธิ์ การรับสมัครพนักงานจ้าง (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ เพิ่มช่องทางข้ามทางม้าลายหรือป้ายบอกชะลอความเร็วบริเวณถนนหน้าตลาดนัดไดโนเสาร์ ได (15 ก.ค. 2561)    อ่าน 129  ตอบ 8
อบต.บ้านไร่ เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ค. 2561)    อ่าน 295  ตอบ 21
 
 
กล้วยตาก
 
    
 
 
 
ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว125  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว124  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว3905  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2198  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การจัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ" กพส. มท 0810.6/ว2207 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย กพส. มท 0810.5/ว2094  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอประชาสัมพันธ์อัตราว่างที่ใช้ในการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว123 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 12 ก.ค. 2561 ]
  
 
ติดตามการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/3687 ลว 18 ก.ค.61  [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารองค์การ) ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ ว2146 ลว 11 ก.ค.61  [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 158 
การขอรับการสนับสนุน งปม.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 235 ลว 12 ก.ค. 61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 277 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พล 0023.5/ว 248 ลว. 19 ก.ค.2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ขอความร่วมมือดำเนินการจามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ที่ พล 0023.3/ว 3718 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
การโอนเงินรางวับให้แก่ อปท.  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. พล 0023.5/ ว 246 ลว19 ก.ค. 61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
รายงานการนำส่งรายได้ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 245 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/61 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3715 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ที่ พล 0023.5/ ว 244 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
การจัดข้อตกลงเป็นหนังสืออื่นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ พล 0023.5/ ว243 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3682 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3680 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3679 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
การสนับสนุนขับเคลื่อนกิจรรม "ประกวดวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว242 ลว 16 ก.ค.61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
สำรวจงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเองฯ ที่ พล 0023.1/487 ลว.11 ก.ค. 2561  [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม "ประกวดวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว239 ลว 16 ก.ค.61  [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
การเข้าประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/61 พล 0023.1/ว 3636 ลว 16 ก.ค.61 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริตของ สตง. ด่วนที่สุด ที่ ิพล 0023.4/ว 3617 ลว 16 ก.ค.2561  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 96 
ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" ด่วนที่สุด ที่พล0023.3/ว3616 ลว 16 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๓๙-๑๑๐๐ โทรสาร : ๐-๕๕๓๙-๑๒๘๒
จำนวนผู้เข้าชม 1,822,971 เริ่มนับ 6 มี.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com