ศาลาไม้สัก วัดห้วยแก้ว
ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม หลังเก่า
  
 
 
 
 
  ชุมชนปลอดถังขยะท่านเห็นด้วยหรือไม่
  เห็นด้วยมากที่สุด
  เห็นด้วยมาก
  เห็นด้วยปานกลาง
  เห็นด้วยน้อย
  ไม่เห็นด้วย
 
เริ่มนับ วันที่ 6 มี.ค. 2555
 
 
ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
 
อบต.แม่ระกา รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ระกา ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หอกลอง วันที่ 12 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ได้ดำเนินการซ้อมแผนการใช้รถบร [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.สมอแข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
อบต.เนินเพิ่ม ประชาสัมพันธ์ แบบตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้อ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินเพิ่ม ประชาสัมพันธ์ แบบตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้อ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หอกลอง สำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งกำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป่า รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนอ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรย้อย โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำนาแก่เยาวชนและผู้ปกครองเพื่อจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.สนามคลี โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสนามคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.จอมทอง กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big Cleaning Day) [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ดอนทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าตรวจเยี่ยม ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านคลอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่วมพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้า [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านมุง รายงาน สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.จอมทอง ประชาสัมพันธ์โครงการมือถือไป ชีวิตใหม่มา มือถือเก่าเท่ากับ่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ขอความร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนเทศบ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.สนามคลี ร่วมพิธีวางพานดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 

 
รับฟังความคิดเห็นชาวบางกระทุ่มครับ (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 1073  ตอบ 0  
สอบถามเทศบาลครับ (26 ก.ค. 2561)    อ่าน 109  ตอบ 0  
รับทำป้ายเทศบาลทุกชนิดครับ แก้ไข และปรับปรุงครับ 086-6431166 (3 มี.ค. 2561)    อ่าน 252  ตอบ 0  
 
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1884  ตอบ 17
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนนวก.สุขาภิบาลบ้างไหม อยากย้ายกลับจังหวัดพิษณุโลก (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 71  ตอบ 2
อบต.บ้านยาง วิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.วังวน ติดตามวิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ในเมือง รับโอนย้าย (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ดอนทองรับโอนย้าย (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 681  ตอบ 4
อบต.บ้านกลาง อบต.บ้านกลาง เปิดสอบรับสมัครพนักงาน (9 ธ.ค. 2561)    อ่าน 846  ตอบ 5
อบต.บ้านกลาง มีเปิดสอบพนักงานบ้างมัยค่ะ (9 ธ.ค. 2561)    อ่าน 192  ตอบ 2
อบต.บ้านป่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
 
 
กล้วยตาก
 
    
 
 
 
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว4008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4005  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4004 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว4003 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4002 [แบบรายงานฯ]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3981  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3994  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7261 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3979  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3959 [แบบรายงานฯ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3961  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3955  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3946 [กลุ่มเป้าหมาย 1] [กลุ่มเป้าหมาย 2]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3947 [แบบรายงานฯ] [แบบตอบรับ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3956  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) กศ. มท 0816.2/ว2726 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0809.3/ว3935  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3944 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3943  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3930  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3929  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
  
 
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6797 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 89 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 6795 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 110 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 818 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 6738 ลว 12 ธ.ค. 61 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ ว 6739 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
การปิดการใช้งานระบบฐานข้อมูลการคลังและเศษฐกิจของจังหวัด (Database CFO) ที่ พล 0003/ 1138 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ที่ พล 0023.5/ ว 627 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
แจ้งว่าสำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือน พฤศจิกายน 2561 ฯ ที่ พล 0023.5/ ว 626 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
แจ้งว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดึภาครัฐฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 625 ลว 12 ธ.ค. 61  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
แจ้งว่าคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพิ่มเติม ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 624 ลว 12 ธ.ค. 61  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
แจ้งคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่พล 0023.5/ว 623 ลว 12 ธ.ค. 61  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
แจ้งว่าคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุ่จริตกรมบัญชีกลาง ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ ว622 ลว 12 ธ.ค. 61  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 32 
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเื่องเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา ที่ พล 0023.1/ว6814 ลว 11 ธ.ค. 61  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
การเปรียบเทียบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ผู้พักในหอพักตามกฎหมายฯ ที่ พล 0023.4/ว637 ลว 011 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6781 ลว 7 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6801 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6799 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6800 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
ประกาศ กทจ. พิษณุโลก เรีื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของพนักงานเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว6771 ลว 7 ธ.ค.61  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 81 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำของ อบต. พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.2/ว6765 ลว 7 ธ.ค. 61 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 87 
  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๓๙-๑๑๐๐ โทรสาร : ๐-๕๕๓๙-๑๒๘๒
จำนวนผู้เข้าชม 2,087,148 เริ่มนับ 6 มี.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com